Een sterk zorgbeleid …

Een sterk zorgbeleid …

Wij geloven in …

Welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid

We vinden het erg belangrijk dat kinderen zich goed en betrokken voelen op onze school. Dit proberen we te bereiken door een veilig klasklimaat te creëren en aandacht te geven aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van jullie kind.

We leren onze kinderen kennen: we luisteren, kijken en observeren. We ontdekken verschillen tussen kinderen en aanvaarden die, gelovend in de leergierigheid en het talent van elk kind.

Samenwerking

Elk kind zorg op maat bieden, is een teamopdracht. Het zorgbeleid is de verantwoordelijkheid van het hele schoolteam. De klasleerkracht staat hierin centraal, maar kan rekenen op de hulp van zijn collega’s, de directie en het zorgteam.

Uitdaging

We bieden een krachtige leeromgeving: welbevinden, verbondenheid, betekenisvol leren, een positieve ingesteldheid, gedreven leerkrachten … We proberen elk kind uit te dagen op zijn niveau en het tegelijk kansen te bieden op succes.

Vertrouwen en overleg

We garanderen een grote betrokkenheid van alle partners, de leerkracht als onderwijsexpert en de ouders als opvoedingsdeskundige. Wederzijds respect en vertrouwen staan centraal.

Goed overleg speelt ook een belangrijke rol. Binnen ons team en in samenwerking met ouders en externen streven we steeds naar een transparante manier van werken.

Draagkracht

Bij het werken aan een ideale schoolorganisatie botsen wij ook wel eens op grenzen. We bewaken en ondersteunen daarom de draagkracht van iedereen die betrokken is bij de zorg op onze school.

Gelijke groeikansen

Elk kind is in staat te groeien en zichzelf volledig te ontplooien. Door doelgericht te werken en de talenten van ieder kind te stimuleren, moedigen we hen aan hun grenzen te verleggen.

Ook als school proberen we onze grenzen te verleggen. Een geïntegreerd zorgbeleid is een proces waarin ook wij willen blijven groeien, elk jaar opnieuw.

ZORGPLAN

Hoe organiseren we onze zorg op school? Lees het HIER!

PESTBELEID

Hoe werkt ons pestactieplan? Lees het HIER!