Inschrijvingsbeleid

Inschrijvingsbeleid

Inschrijvingen gebeuren chronologisch op de voorziene inschrijvingsmomenten (zie inschrijvingsperiodes), na akkoordverklaring van de ouders met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school.

Voor het schooljaar 2018-2019 zijn de volgende aantallen vastgelegd :

Voor de kleuterschool :

 • Onthaalklassen : 63 kleuters per leeftijdsgroep
 • 1e kleuterklas : 63 kleuters per leeftijdsgroep
 • 2e kleuterklas: 63 kleuters per leeftijdsgroep
 • 3e kleuterklas: 63 kleuters per leeftijdsgroep

Voor de lagere school :

 • 1e 2e, 3e en 4e leerjaar : 63 leerlingen per leeftijdsgroep
 • 5e en 6e leerjaar : 44 leerlingen per leeftijdsgroep

 

We voorzien :

 • Voor de onthaalklas in de kleuterschool :
 • 14/63 plaatsen voor indicatorleerlingen
 • 49/63 plaatsen voor niet-indicatorleerlingen
 • Voor het eerste leerjaar in de lagere school :
 • 14/63 plaatsen voor indicatorleerlingen
 • 49/63 plaatsen voor niet-indicatorleerlingen

 

Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren voldoet :

 • het gezin ontving in het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, minstens één schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap
 • de moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs, of van een studiegetuigschrift van het tweede jaar van de derde graad van het secundair onderwijs, of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs. Voor gelijkwaardigheid van diploma’s kan NARIC worden gecontacteerd.

 

De voertaal voor de inschrijvingen is steeds het Nederlands. Ouders die geen Nederlands spreken, zorgen zelf voor een vaste tolk die vlot Nederlands praat. Als er geen vaste tolk aanwezig is, kan de inschrijving niet doorgaan.

 

Kleuters mogen naar school gaan vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. Ze mogen ook enkel instappen na elke schoolvakantie, op de eerste schooldag van februari en na hemelvaartsdag.

Vrije plaatsen voor 2018-2019  (start 1 september 2018)

Kleuterschool ° 2016 ° 2015 ° 2014      ° 2013  
Maximumcapaciteit 63 63 63 63
Aantal vrije plaatsen 63 0 0 0
Lagere school 1ste leerjaar 2de leerjaar 3de leerjaar 4de leerjaar 5de leerjaar 6de leerjaar
Maximumcapaciteit 63 63 63 63 44 44
Aantal vrije plaatsen 0 0 8 17 0 0