Inschrijvingsbeleid

Inschrijvingsbeleid

Voor het schooljaar 2019-2020 zijn de volgende aantallen vastgelegd :

Voor de kleuterschool :

 •  63 kleuters per leeftijdsgroep

Voor de lagere school :

 • 1e 2e, 3e en 4e leerjaar : 63 leerlingen per leeftijdsgroep
 • 5e en 6e leerjaar : 44 leerlingen per leeftijdsgroep

We voorzien :

 • voor de kleuterschool en voor het 1ste t.e.m. 4de leerjaar :
 • 20/63 plaatsen voor indicatorleerlingen
 • 43/63 plaatsen voor niet-indicatorleerlingen
 • Voor het 5de en 6de leerjaar in de lagere school :
 • 14/44 plaatsen voor indicatorleerlingen
 • 30/44 plaatsen voor niet-indicatorleerlingen

Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren voldoet :

 • het gezin ontving in het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, minstens één schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap
 • de moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs, of van een studiegetuigschrift van het tweede jaar van de derde graad van het secundair onderwijs, of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs. Voor gelijkwaardigheid van diploma’s kan NARIC worden gecontacteerd.

De voertaal voor de inschrijvingen is steeds het Nederlands. Ouders die geen Nederlands spreken, zorgen zelf voor een vaste tolk die vlot Nederlands praat. Als er geen vaste tolk aanwezig is, kan de inschrijving niet doorgaan.

 

Kleuters mogen naar school gaan vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. Ze mogen ook enkel instappen na elke schoolvakantie, op de eerste schooldag van februari en na hemelvaartsdag.

Vrije plaatsen voor 2019-2020  (start 1 maart 2019)

leerlingengroep capaciteit  vrije plaatsen
indicator niet-indicator
2017 63 20 43
2016 63 0 0
2015 63 0 0
2014 63 0 0
1e leerjaar 63 0 0
2e leerjaar 63 0 2
3e leerjaar 63 0 0
4e leerjaar 63 0 14
5e leerjaar 44 0 0
6e leerjaar 44 0 0
*cijfers na het doorschuiven van de huidige leerlingen naar het jaar waarin zij volgend schooljaar zullen zitten