Inschrijvingsbeleid

Inschrijvingsbeleid

Voor het schooljaar 2020-2021 zijn de volgende aantallen vastgelegd :

Voor de kleuterschool :

 •  63 kleuters per leeftijdsgroep

Voor de lagere school :

 • 1e, 2e, 3e, 4e en 5e leerjaar : 63 leerlingen per leeftijdsgroep
 • 6e leerjaar : 44 leerlingen per leeftijdsgroep

We voorzien :

 • voor het geboortejaar 2018, 2017 en het 1e leerjaar:
  • 21/63 plaatsen voor indicatorleerlingen
  • 42/63 plaatsen voor niet-indicatorleerlingen
 •  

Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren voldoet :

 • het gezin ontving in het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, minstens één schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap
 • de moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs, of van een studiegetuigschrift van het tweede jaar van de derde graad van het secundair onderwijs, of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs. Voor gelijkwaardigheid van diploma’s kan NARIC worden gecontacteerd.

De voertaal voor de inschrijvingen is steeds het Nederlands. Ouders die geen Nederlands spreken, zorgen zelf voor een vaste tolk die vlot Nederlands praat. Als er geen vaste tolk aanwezig is, kan de inschrijving niet doorgaan.

 

Kleuters mogen naar school gaan vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. Ze mogen ook enkel instappen na elke schoolvakantie, op de eerste schooldag van februari en na hemelvaartsdag.

Vrije plaatsen voor 2020-2021  (situatie op 6 januari 2020)

Voor de kleuterschool    
Onthaalklassen en 1e kleuterklassen 63 kleuters Voor geboortejaar 2018:
• 21 plaatsen voor indicatorleerlingen
• 42 plaatsen voor niet-indicatorleerlingen
Voor het geboortejaar 2017:
• 0 plaatsen
2e en 3e kleuterklassen 63 kleuters Voor geboortejaar 2016:
• 0 plaatsen
Voor geboortejaar 2015:
• 0 plaatsen
Voor de lagere school    
1e leerjaren 63 leerlingen • 0 plaatsen
2e leerjaren 63 leerlingen • 2 plaatsen
3e leerjaren 63 leerlingen • 8 plaatsen
4e leerjaren 63 leerlingen • 6 plaatsen
5e leerjaren 63 leerlingen • 17 plaatsen
6e leerjaren 44 leerlingen • 0 plaatsen

*cijfers na het doorschuiven van de huidige leerlingen naar het jaar waarin zij volgend schooljaar zullen zitten