Nederlands op school

Nederlands op school

Aangezien we een Nederlandstalige school zijn, worden volgende maatregelen consequent toegepast om aldus de basiskwaliteit van ons Nederlandstalig opvoedingsproject te kunnen waarborgen.

1. De directie, het secretariaat, het zorgteam, de leerkrachten, de toezichters, … m.a.w. het hele schoolteam, gebruiken het Nederlands als enige en officiële voertaal met de ouders en de kinderen.

2. Ouders die de Nederlandse taal onvoldoende of niet beheersen, dienen zich steeds te laten vergezellen door een tolk.

3. De leerlingen moeten voldoende Nederlands kennen om de lessen te volgen. Van de ouders verwachten wij dat zij zelf hun kinderen in het Nederlands kunnen begeleiden en opvangen.

4. In de schoolgebouwen en op de speelplaats zal op uitdrukkelijke wijze worden geëist dat er door de leerlingen Nederlands wordt gesproken. Van de ouders en grootouders wordt eenzelfde engagement gevraagd, ook tijdens feesten.

5. Alle oudercontacten en gesprekken met de zorg-leerkracht verlopen in het Nederlands.