Voor- en naschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang

De school voorziet:
ochtendtoezicht van 7 uur tot 8.15 uur
avondtoezicht van 15.25 uur tot 18 uur
toezicht op woensdagnamiddag van 12.05 uur tot 18 uur

toezicht op pedagogische studiedagen van 8 uur tot 18 uur

Tijdens de schoolvakanties is er geen toezicht in de school maar er zijn wel sportactiviteiten of speelpleinwerking georganiseerd door de gemeente. U ontvangt voor deze activiteiten een inschrijvingsformulier via de school.

De school organiseert de avond- en woensdagtoezichten enkel voor de mensen die uit werken gaan. U komt de kinderen zo vlug mogelijk afhalen en neemt steeds alle kinderen mee naar huis.