Schoolbestuur

Schoolbestuur

 

Werking

De Raad van Bestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Hij draagt de eindverantwoordelijkheid voor het beleid en de beleidsvorming. De directeur, aangesteld voor de dagelijkse leiding van de school, informeert en adviseert het schoolbestuur.

Voorzitter: Dhr Jos Smets
Leden: Mevr. Lieve Persyn
Mevr. Anne Louwagie
Dhr. Carl Wtterwulghe
 Dhr. Noel Peeters
 Dhr. Paul Kets
 Directie v/d school: Mevr. Claudia De Vinck (algemeen directeur)
Mevr. Tine Janssen (pedagogisch directeur)