Schoolteam

Schoolteam

Directie & ondersteuning

directeur Claudia
Algemeen directeur
directeur Tine
Pedagogisch directeur

Secretariaat

juf Claire
Secretariaat
juf Evy
Secretariaat

Leerkrachten onthaalklasjes

Juf Bieke
Onthaalklas a
Juf Laura
Onthaalklas b

Leerkrachten kleuters

juf Ellen
Eerste kleuterklas
juf Rebecca
Eerste kleuterklas
juf Sandra
Eerste kleuterklas
juf Ann
Tweede kleuterklas
juf Marleen
Tweede kleuterklas
juf Joke
Tweede kleuterklas
juf Rita
Derde kleuterklas
juf Kristel
Derde kleuterklas
juf Anke
Derde kleuterklas

Leerkrachten lager

juf Stefanie
Eerste leerjaar a
meester Kevin
Eerste leerjaar b
juf Katrijn
Eerste leerjaar c
juf Amandine
Tweede leerjaar a
meester Sam
Tweede leerjaar b
juf Eshly
Tweede leerjaar c
juf Katrien
Derde leerjaar a
juf Emily
Derde leerjaar b
juf Elien
Derde leerjaar c
juf Kim & Charlene
Vierde leerjaar a
juf Anja
Vierde leerjaar b
juf Reinhilde
Vijfde leerjaar a
juf Ilse
Vijfde leerjaar b
meester Cris
Vijfde leerjaar c
juf Stéphanie
Zesde leerjaar a
juf Fendi
Zesde leerjaar b

Zorg

juf Joke
Zorgcoördinatie kleuterklassen + 1e leerjaar
juf Stephanie
Zorgcoördinatie lagere school
juf Ilse
Zorgleerkracht
juf Charlene
Zorgleerkracht
juf Kristine
Zorgleerkracht
juf Inge
zorgleerkracht
juf Hannelore
zorgleerkracht
juf Romy
zorgleerkracht

Bewegingsopvoeding

juf Berlinde
Bewegingsopvoeding kleuters
juf Chris
Bewegingsopvoeding lagere school

Toezichters

juf Joëlle
Toezichtster
juf Katleen
Toezichtster
juf Peggy
Toezichtster
meester Brian
Toezichter
juf Rima
Toezichtster
juf Lydia
Toezichtster
juf Stefanie
Toezichtster
juf Rita
Toezichtster

Beleidsmedewerkers

meester Geert
ICT-coördinator
meester Wouter
Preventieadviseur
juf Kristine
Brede school

Onderhoud

meester Walter
Onderhoud