Schooluren

Schooluren

Schooluren

De lessen beginnen:
– in de voormiddag om 8.30 uur en eindigen om 12.05 uur
– in de namiddag om 13.30 uur en eindigen om 15.25 uur

Wij vragen om de schooluren te respecteren. Alle kinderen worden op tijd in de school verwacht.

Leerlingen die te laat komen, melden zich op het secretariaat of bij de directie in het bijzijn van hun begeleider.
Van de ouders verwachten we een schriftelijke verantwoording.
Let op : vanaf 9 uur wordt een kind dat niet aanwezig is en niet verwittigd heeft, onwettig afwezig genoteerd.