Schoolbestuur

Schoolbestuur

De Raad van Bestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Hij draagt de eindverantwoordelijkheid voor het beleid en de beleidsvorming. De directeur, aangesteld voor de dagelijkse leiding van de school, informeert en adviseert het schoolbestuur.

2021 wordt het jaar van de fusie … Dit jaar fusioneren wij met de vzw ‘Ignatius Scholen in beweging’. Wij kijken alvast uit naar een fijne samenwerking!

Voorzitter Dhr Jos Smets
  Mevr. Anne Louwagie
  Dhr. Carl Wtterwulghe
  Dhr. Noel Peeters
  Dhr. Paul Kets
   
Directeur van de school Mevr. Deborah Stoffels