Schoolbestuur

Schoolbestuur

De Raad van Bestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Hij draagt de eindverantwoordelijkheid voor het beleid en de beleidsvorming. De directeur, aangesteld voor de dagelijkse leiding van de school, informeert en adviseert het schoolbestuur.

Voorzitter Dhr Jos Smets
Leden Mevr. Lieve Persyn
Mevr. Anne Louwagie
Dhr. Carl Wtterwulghe
Dhr. Noel Peeters
Dhr. Paul Kets
 Directeur van de school Dhr. Giovanni Truyens