Afwezigheden

Afwezigheden

Is uw kind ziek of kan uw kind niet (tijdig) op school aanwezig zijn? Dan moet u altijd het secretariaat verwittigen vóór 9 uur.  U kan het secretariaat telefonisch bereiken via 02 267 16 85. 

Elke afwezigheid moet schriftelijk gewettigd worden. 

De 4 afwezigheidsattesten die u van de school ontving (Z1-Z2-Z3-Z4) kan u enkel gebruiken voor een afwezigheid wegens ziekte voor maximaal 3 opeenvolgende dagen (en dit max. 4 keer per schooljaar). 

Wanneer uw kind langer dan drie dagen ziek is, of u heeft alle afwezigheidsattesten van de school opgebruikt, is er altijd een medisch attest noodzakelijk. 

Meer info vindt u in ons schoolreglement.

Bij vragen of twijfel mag u ons steeds contacteren. Wij helpen u graag verder.