Onze troeven

Onze troeven

De Sint-Jozefsschool is een …

leerrijke school

 • ambitieus onderwijs op maat van elk kind;
 • actieve en ontwikkelingsgerichte werkvormen;
 • ontmoeten, zelfstandig leren, begeleid leren en leren in groep;
 • gelijke onderwijskansen voor elk kind;
 • rijk klasklimaat met moderne multimedia;
 • planmatig en systematisch werken.

 

warme school

 • gemakkelijk aanspreekbare en bereikbare leerkrachten;
 • betrokken op de leefwereld van de kinderen;
 • opvoeding in dialoog met kinderen en ouders;
 • aandacht voor het welzijn en de betrokkenheid van elk kind.

 

kansrijke school

 • brede basiszorg voor iedereen;
 • samen met leerlingen en ouders wordt gezocht naar de beste ondersteuning voor kinderen met bijzondere noden;
 • nauwe samenwerking met CLB;
 • kind- en oudercontacten op regelmatige basis.

 

levensechte school

 • Bewegingsgezinde initiatieven doorheen elke lesdag;   
 • muzische ontwikkeling met aandacht voor talenten van elk kind;
 • thema- en projectvorming;
 • culturele- en meerdaagse uitstappen;
 • een groene tuin waar de kinderen kunnen ravotten.