Nederlands op school

Nederlands op school

De Vrije Basisschool Sint-Jozef is een Nederlandstalige school.  Om de kwaliteit van ons Nederlandstalig opvoedingsproject te kunnen waarborgen, hanteren wij de volgende richtlijnen:

1. Het hele schoolteam gebruikt het Nederlands als enige en officiële voertaal met de ouders en de kinderen.

2. Ouders die de Nederlandse taal onvoldoende of nog niet beheersen, dienen zich te laten vergezellen door een volwassen tolk.

3. In de schoolgebouwen en op de speelplaats spreken wij uitsluitend Nederlands. Van de ouders en grootouders wordt eenzelfde engagement verwacht, ook tijdens schoolactiviteiten (bijv. schoolfeest).

4. Tot slot verlopen ook alle oudercontacten en gesprekken met de zorgleerkracht uitsluitend in het Nederlands.