Opvang

Opvang

Wij organiseren elke schooldag voor- en naschoolse opvang. Mogen we jullie er op wijzen dat de opvang in de scholen enkel bestemd is voor ouders die echt geen andere oplossing hebben. 

Schooldagen
Voorschools: van 07.00 u tot 08.00 u
Naschools: van 16.00 u tot 18.00 u
Woensdagnamiddag: van 13.00 u tot 18.00 u

Pedagogische studiedagen
Opvang: van 08.00 u tot 18.00 u

Vrije dagen en vakanties
Geen opvang op school.
De gemeente organiseert sportactiviteiten of speelpleinwerking. U ontvangt voor deze activiteiten een inschrijvingsformulier via de school.

Huiswerkklas
Op maandag, dinsdag en donderdag verzorgen onze leerkrachten een huiswerkklas (studie) voor de leerlingen van de lagere school van 15.50 u tot 16.30 u.

Einduur opvang
De naschoolse opvang eindigt alle dagen om 18.00 u.

Fiscaliteit opvang
De opvangkosten voor kinderen minder dan 12 jaar zijn fiscaal aftrekbaar. U ontvangt hiervoor van de school de nodige documenten.