Inschrijvingsbeleid

Inschrijvingsbeleid

Plaatsen per leeftijdsgroep (schooljaar 2022-2023)
Voor de kleuterschool:
– 63 kleuters per leeftijdsgroep
Voor de lagere school: 
– 1e, 2e, 3e, 4e en 5e leerjaar: 63 leerlingen per leeftijdsgroep
– 6e leerjaar: 44 leerlingen per leeftijdsgroep

Indicatorleerling
Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één van de volgende voorwaarden voldoet :
– het gezin ontving, in het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, minstens één schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap
– de moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs, of van een studiegetuigschrift van het tweede jaar van de derde graad van het secundair onderwijs, of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs. Voor gelijkwaardigheid van diploma’s kan NARIC worden gecontacteerd.

We voorzien hiervoor volgende plaatsen:
voor het geboortejaar 2020, 2019 en het 1e leerjaar:
– 33/63 plaatsen voor indicatorleerlingen
– 30/63 plaatsen voor niet-indicatorleerlingen

Voertaal bij het inschrijven
De voertaal bij inschrijvingen is steeds het Nederlands. Ouders nog die nog onvoldoende of geen Nederlands spreken, zorgen zelf voor een Nederlands sprekende tolk. Zonder tolk kan de inschrijving helaas niet doorgaan.

Instapdate voor kleuters (jonger dan 3 jaar)
Kleuters mogen naar school gaan vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. Ze mogen instappen na elke schoolvakantie, op de eerste schooldag van februari en na Hemelvaartsdag.

Vrije plaatsen voor 2022-2023 (situatie op 03/06/2022)

Voor de kleuterschool

   
Onthaalklassen en 1e kleuterklassen 63 kleuters

Voor geboortejaar 2020:
• 0 plaatsen voor indicatorkinderen

• 0 plaatsen voor niet-indicatorkinderen

Voor het geboortejaar 2019:
• 0 plaatsen

2e en 3e kleuterklassen 63 kleuters Voor geboortejaar 2018:
• 0 plaatsen
Voor geboortejaar 2017:
• 0 plaatsen
Voor de lagere school    
1e leerjaren 63 leerlingen • 0 plaatsen
2e leerjaren 63 leerlingen • 0 plaatsen
3e leerjaren 63 leerlingen • 0 plaatsen
4e leerjaren 63 leerlingen • 1 plaats
5e leerjaren 63 leerlingen • 8 plaatsen
6e leerjaren 44 leerlingen • 0 plaatsen

*cijfers na het doorschuiven van de huidige leerlingen naar het jaar waarin zij volgend schooljaar zullen zitten