CEBECO

CEBECO

De pedagogische begeleiding.

Ons schoolteam staat er niet alleen voor maar wordt ondersteund door de SJ-begeleidingsdienst.

Dit team werkt vanuit Cebeco, het centraal beleid van de jezuïetencolleges en de ignatiaanse scholen.

De pedagogisch begeleiders bezoeken regelmatig onze school. Zij coachen leerkrachten, individueel of in team. Ze ondersteunen de onderwijskwaliteit van onze school vanuit het ignatiaans opvoedingsproject en vanuit de verwachtingen van de overheid.

         ●Begeleider basisonderwijs – godsdienst: dhr. Wouter Van de Walle

         ●Begeleider basisonderwijs – godsdienst: mevr. Elke Verlinden

         ●Begeleider lichamelijke opvoeding: mevr. Ingaline Dierickx

Meer informatie CEBECO vindt u op www.cebeco.org