CLB

CLB

Centrum voor leerlingbegeleiding

Het schoolbestuur heeft een beleidsplan/beleidscontract afgesloten met het

VCLB Pieter Breughel
Brusselstraat 270
1702 Groot Bijgaarden.

De begeleiding van de leerlingen door het CLB situeert zich op volgende domeinen:
Het leren en studeren.
De onderwijsloopbaan.
De preventieve gezondheidszorg.
Het psychisch en sociaal functioneren.
Het CLB maakt zijn werking bekend aan de leerlingen en hun ouders.