Inschrijvingen

Inschrijvingen

Beste ouder,

Voor het schooljaar 2022-2023 werken alle Grimbergse kleuterscholen en lagere scholen opnieuw met één centraal aanmeldingssysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat je als ouder niet moet aanschuiven of kamperen voor de schoolpoort om je kind in te schrijven.

Van 10 januari 2022 (9.00 uur) tot 24 januari (10.00 uur) 2022 loopt de afzonderlijke aanmeldingsperiode voor:

  • kinderen uit eenzelfde leefentiteit als een kind dat reeds in een bepaalde school is ingeschreven (vnl. broers en zussen) en
  • kinderen van personeelsleden van een bepaalde school.

Van 7 maart 2022 (9.00 uur) tot 20 april 2022 (16.00 uur) kunnen alle andere kinderen aangemeld worden. Kinderen die dan niet aangemeld worden, kunnen pas vanaf 6 juni 2022 inschrijven in scholen waar er nog een vrije plaats is voor het geboortejaar of leerjaar waartoe zij behoren.

Vanaf 6 juni 2022 loopt de late inschrijvingsperiode, wat wil zeggen dat men vrij contact kan opnemen met een school waar nog vrije plaatsen zijn voor het schooljaar 2022-2023 om zijn/haar kind in te schrijven.

Op deze website vindt u nuttige informatie i.v.m. het aanmelden. Indien u na het lezen van de informatie nog vragen hebt, dan kan u deze richten tot het e-mailadres aanmelden@grimbergen.be.

Comments are closed.